وزیر کشور عنوان کرد:

برداشت بیش از 2 هزار میلیارد تومان از بودجه بحران برای هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر

دولت

وزیر کشور با اشاره به اجرای نادرست قانون هدفمندسازی یارانه ها در دولت گذشته گفت: امروز تمام درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه ها صرف یارانه نقدی به مردم می شود که برای تامین منابع مالی آن حتی از خزانه و بودجه بحران نیز برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمانی فضلی در اولین همایش معاونین امور عمرانی استانداری های سراسر کشور که عصر امروز در سالن پیامبر اکرم وزارت کشور برگزار شد اظهار داشت: اگر یک مبانی فکری منسجم و تحلیل درست از شرایط کنونی کشور نداشته باشیم نمی توانیم به اجماع کامل و درک درست که در نهایت  راهکاری برای حل مشکلات برسیم.

وزیر کشور با بیان اینکه در جغرافیای ایران و بخصوص مراکز اقامتی و سکونتی با عدم توازن و تعادل مواجه هستیم گفت: ما در استفاده از امکانات کشور محروم هستیم و بسیاری از مناطق جغرافیای ایران بلااستفاده است چرا که در بسیاری از نواحی ارضی کشور با خلاء استقرار جمعیت روبرو هستیم.

وی افزود: برخی از مناطق ما با انباشتگی جمعیت روبرو است و بعضی از مناطق نیز با خلاء استقرار جمعیت که این موضوع مشکلات فنی، محیطی، امنیتی و معضلات اجتماعی برای کشور در پی خواهد داشت.

رحمانی فضلی با بیان اینکه عامل اصلی عدم توازن و تعادل حاکمین کشور و برنامه ریزان بوده اند گفت: نوع مدیریت این فضا و کالبدها را در عرصه سرزمینی به نمایش گذاشته است یعنی این نقشه محصول مدیریت و برنامه ریزی ما است.

وزیر کشور گفت: ما همین رویکرد را در کانون تهران مواجهیم که 13 میلیون جمعیت در یک منطقه گردهم آمده اند و با مشکلات عدیده زیست محیطی، اقتصاد، اجتماعی، فقر و نابرابری مواجه هستیم و در یک کلام به هم ریختگی فضای حیاتی در  محدوده تهران را شاهدیم و آمارها نشان می دهد که در یک ماه بین 5 تا 6 روز شرایط مطلوب داریم.

وی با بیان اینکه ما باید روش خود را تغییر دهیم گفت: اگر با همین رویکرد و با همین مدل برنامه ریزی ادامه دهیم هر چقدر هم اقتصاد و تولید توسعه یافته تر شود معضلات ما هم بیشتر خواهد شد چرا که  با همین مدل ممکن است در سایه توسعه اقتصادی، تولید و ثروت بیشتر شود اما رفاه و آسایش رخت خواهد بست.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تغییر در نگرش و رویکرد حکومت داری از نوع سنتی به مدرن از زمان کودتای رضاخان آغاز شد گفت: علت این تغییر روش و رویکرد تحولات جهانی بخصوص در عرصه اقتصادی بود چرا که برای گسترش مبادلات اقتصادی نیاز به محیط های امن و حکومت مرکزی قوی بود.

وی افزود: غربی ها برای اینکه در ایران بتوانند امنیت دولت مرکزی را تقویت کنند قدرت های محلی را از تمام نواحی ایران پاک کردند و بدنبال آن تمرکز و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی شکل گرفت و قدرت مرکزی و پایتخت هویت جدیدی پیدا کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه این رویکرد تا بعد از جنگ جهانی دوم و سقوط رضاشاه ادامه داشت گفت: بعد از آنکه  در جنگ جهانی دوم به ظاهر اروپا پیروز شد و قرار شد صحنه جنگ بازسازی شود این بازسازی بر مبنای ایجاد توازن میان دو قطب قدرت شکل گرفت چر ا که دنیا به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد و ما وارد قطب غرب یعنی اروپا و آمریکا شدیم.

وی ادامه داد: سپهر جغرافیایی ایران و نظام برنامه ریزی بخشی متمرکز و نظام بودجه ریزی در این تاریخ شکل گرفت و منابع بر اساس جمعیت و فعالیت بیشتر تخصیص گرفت.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه ما باید در نظام برنامه ریزی کشور تحول ایجاد کنیم گفت: با رویکرد فعلی هر چقدر تولید ثروت را بالا ببریم اما توسعه حاصل نمی شود چرا که اگر قرار باشد بخشی از کشور خالی از سکنه باشد این جمعیت کمتر یعنی استفاده کمتر از ظرفیت کشور.

وی همچنین خطاب به معاونین عمرانی استانداری ها افزود: اگر از نگاه فضایی مبتنی بر آمایش غافل شویم و تنها در محدوده کوچکمان و با امکانات اندک تلاش کنیم همچنان در مسیر عدم تعادل و توازن حرکت خواهیم کرد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه مناطق را نباید استانی تعریف کنیم با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با برنامه های مهمی که دولت برای بندر جاسک دارد این تحول اگر در این منطقه رخ دهد تاثیر آن نه تنها متوجه استان هرمزگان بلکه در گام اول در استان سیستان و بلوچستان و کرمان نیز تاثیر گذار است. بنابراین خطای فرضی اداری میان استانها نباید در ذهن ها محدودیت ایجاد کند و ذهن شما باید یک ذهن باز، بدون حصر و بدون هیچ گونه محدودیت تصمیم گیری کند.

وی همچنین با بیان اینکه در وزارت کشور دولت یازدهم جایگاه معاونین عمرانی ارتقاء پیدا کرده است افزود: جایگاه شما را از فنی به معاونین عمرانی ارتقاء دادیم بنابراین باید نگاه جامع داشته باشید که توسعه عمران شهرهاو روستاها به عهده شماست.

رحمانی فضلی در تعریف نگاه جامع گفت: نگاه جامع یعنی همه مسائل سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را در برنامه ریزی ها و پروژه های خود لحاظ کنید و نگاه کلان و تلفیقی به همه مسائل داشته باشیم. تعادل و توازن ایجاد کنیم چرا که بدون یک تحلیل جامع برنامه ریزی شده بر اساس نگاه آمایشی و فضایی نمی توانیم موفق شویم و بر همین رویکرد است که اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد.

وزیر کشور همچنین در ادامه خطاب به معاونین عمرانی استانداری ها گفت: باید منهای بودجه عمومی برای استانهای خود بودجه راه بیاندازید و ما باید یک نهضتی در کشور ایجاد کنیم و همه را متوجه این عدم توازن و تعادل در کشور بکنیم تا راه توسعه هموارتر شود.

وزیر کشور با اشاره به اصول 24 گانه مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اگر هر کدام از این اصول 24 گانه را که در این ابلاغیه آمده مورد توجه قرار دهیم و آن را عملیاتی کنیم منجر به تغییرات اساسی و جهت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تمام بندهای اقتصادی مقاومتی ملموس و عینی است گفت:  محقق شدن این سیاست یک اقتصاد شکوفا را در پی خواهد داشت که مسیر رشد و بالندگی را پیش روی ما قرار می دهد.

رحمانی فضلی خطاب به معاونین استانی گفت: باید تمام 24 محور اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهید و این 24 محور باید میزان، معیار و شاخص همه فعالیت های شما در همه استانها باشد و تمام جهت گیری های خود را بر اساس سیاست های این ابلاغیه تنظیم کنید.

وی در خصوص هدفمند سازی یارانه ها نیز افزود: بحث هدفمند سازی یارانه ها گفت: بعد از  جنگ مسئله خصوصی سازی و شفاف سازی قیمت ها تحت عنوان طرح های بنیادین مطرح شده بود که در نهایت توسط دولت گذشته اجرا شد.

وزیر کشور تصریح کرد: در این چند سال اجرای درستی از اجرای هدفمند سازی یارانه ها صورت نگرفته و قانون رعایت نشد چرا که قانون می گوید از محل درآمد ناشی از هدفمند سازی یارانه ها 5 درصد به مردم و مابقی به حوزه دولتی و خصوصی اختصاص یابد اما تنها مردم پرداخت شد.

رحمانی فضلی یادآور شد: برای پرداخت یارانه نقدی نه تنها تمام درآمدهای ناشی از هدفمند سازی یارانه ها بلکه از خزانه و حتی بودجه ستاد بحران برداشته شد . طی یکسال 2 هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه بحران برای هدفمند سازی یارانه ها  و مسکن مهر برداشت شد که هیچیک مربوط به ستاد بحران نبود.

وی ادامه داد: در پی این اقدامات خزانه مقروض شد و  هدفمند سازی یارانه ها به گونه ای اجرا شد که آثار مثبتی نداشت.

رحمانی فضلی با بیان اینکه دولت  جدید قصد اصلاح اجرای هدفمند سازی یارانه ها را دارد افزود: شاید به دلیل عادتی که مردم به روش گذشته کرده اند یک مقدار اجرای سیاست جدید مشکل ساز شود اما مجلس دولت را مکلف کرده است که در سال 93 از محل اجرای این قانون 48 هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد که باید بخش عمده از این درآمد را صرف تولید، سلامت، امنیت قضایی کند.

وی همجنین با بیان اینکه ما مساله بهره روری را در برنامه ریزی کلان خود مورد توجه قرار دهیم ما سه آسیب در حوزه اقتصاد داریم که یکی از آنها عدم توانایی تجهیز سرمایه است.

وزیر کشور افزود: مادر کشور توانایی استفاده از همه امکانات و ظرفیتها رادر نداریم و 70 تا 80 درصد از منابع نیز در اختیار چند نفر است.

وی مشکل بعدی را افزایش مصرف نام برد و گفت: اگر ما تنها 20 درصد صرفه جویی در مصرف فعلی داشته باشیم هیچ آسیبی به رفاه مردم واردنمی شود که این کار مستلزم فرهنگ سازی است و معاونین عمرانی استانداری ها نیز در این زمینه موظف هستند

وی همچنین بهره وری از حوزه های استانها رانیز یکی از وظایف معاونین عمرانی استانداریها نام بردو گفت: اثر بخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی منابع تخصیص شده ما به شدت پایین است در نتیجه قیمت تمام شده یک کالا بالاست و زمان اجرای یک پروژه طولانی است بنابر این شما به عنوان مدیران عمرانی باید بهره وری را افزایش دهید.

وزیر کشور همچنین با تاکید بر اینکه در واگذاری پروژه ها به مردم باید از عدالت استفاده کنیم و نه از رانت گفت: سپرده کارها به بخش خصوصی و مدیریت پروژه ها به دست مردم یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است که مردمی کردن اقتصاد در دستور کار شما معاونین قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه نوروز 93 اولین عید دولت تدبیر و امید است گفت: شما ممعاونین استانداریها باید از تمام توان و تلاش خود در اکرام و عزت مسافرین استفاده کنید.

رحمانی فضلی: زیباسازی شهر، آماده سازی هتلها، سامان دادن ترافیک شهری، و همچنین کاهش تصادف جاده ای از وظایف شماست که باید برای آن همه امکانات خود را بسیج کنید.