رییس جمهوری تاتارستان به کریمه می رود

کریمه,رییس جمهور

مسکو-ایرنا- رستم مینی خانف رییس جمهوری تاتارستان فردا چهارشنبه برای گفتگو با تاتارهای کریمه به این منطقه سفر می کند.

به گزارش ایرنا به نقل از ایتارتاس، معاون نخست وزیر دولت محلی کریمه روز سه شنبه اعلام کرد: رییس جمهوری تاتارستان برای انجام دیدار کاری به منطقه کریمه سفر می کند.

در همین حال یک مقام روابط عمومی رییس جمهوری تاتارستان به ایتارتاس گفت:رستم مینی خانف رییس جمهوری تاتارستان در کریمه چند دیدار با مقامهای و شخصیت های اجتماعی این منطقه داشته باشد.

رییس جمهوری تاتارستان در ابتدا از سیمفروپل مرکز کریمه بازدید می کند و سپس به چند منطقه کریمه سفر خواهد کرد.

وی امروز حمایت خود را از ˈصندوق پشتیبانی کریمهˈ اعلام کرد و از ساکنان تاتارستان و نمایندگان محافل تجاری این جمهوری و مراکز اقتصادی دعوت به حمایت مالی از مردم کریمه و کمک به آنها کرد.

شبه جزیره کریمه منطقه ای به وسعت 25 هزار و 500 کیلومتر مربع در جنوب اوکراین است که در ساحل دریای سیاه واقع شده است.

این منطقه 2 میلیون و 413 هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد یک میلیون و 450 هزار روس، 576 هزار اوکراینی و 245 هزار نفر تاتار هستند.

منطقه کریمه تا سال 1954 در دوره شوروی به روسیه تعلق داشت و در این تاریخ به جمهوری سوسیالیستی اوکراین پیوست و در دوره پس از فروپاشی شوروی هم به عنوان منطقه خود مختار در قلمروی اوکراین باقی ماند.

اروپام/2242**518**1856
کد N162428