مهدی جمعه:

اوضاع اقتصادی تونس وخیم تر از حد تصور است

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر تونس با اشاره به اوضاع بحرانی اقتصادی این کشور از تلاش برای گرفتن وام های خارجی از کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا و فرانسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، مهدی جمعه گفت: بدون پرده بگویم اوضاع اقتصادی تونس دشوارتر از آنچه فکر می کردیم است. وام های خارجی از چهار میلیارد به هشت میلیارد دلار در سال 2014 به سبب کسری بودجه می رسد.

نخست وزیر تونس اعلام کرد: ما انتظار داشتیم که در سال 2014 هفت میلیارد دینار وام بگیریم اما نیازهای ما به منابع خارجی 12 تا13 میلیارد دینار است.

وی با اشاره به تلاش دولت تونس برای گرفتن وامهای خارجی از کشورهای حوزه خلیج فارس،آمریکا و فرانسه برای بر سرو سامان بخشیدن به اقتصاد بحران زده این کشور خاطر نشان کرد: حقوق ها کاهش پیدا نمی کند اما شغلهای جدید در بخش دولتی نخواهیم داشت.

این در حالی است که بانک جهانی از قصد خود برای اعطای کمک 1.2 میلیارد دلاری به تونس خبر داد.