عضو ائتلاف دولت قانون:

مرجعیت عامل ثبات سیاسی عراق است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون با اشاره به فتوای مرجعیت درباره انتخابات عراق از آن به عنوان عامل ثبات سیاسی کشور یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغد پرس، محمد الصیهود گفت: مرجعیت دینی نجف همچنان در روند سیاسی عراق نقش مهمی ایفا می کند و عامل ثبات سیاسی است.

وی افزود: این جای شگفتی ندارد که مرجعیت دینی فتواهای محکم درباره حرام بودن فروش آراء و کارت های انتخاباتی صادر کند. مرجعیت عامل ثبات روند سیاسی است و موضوع انتخابات موضوعی مهم برای کشور و ملت عراق است.

عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: عراق با چالشهای بزرگی روبروست و تلاشهایی برای برگرداندن اوضاع به رژیم استبدادی و دیکتاتوری وجود دارد. تلاش می شود که شهروندان را درجه بندی کنند. برخی به دنبال تغییر معادله و روند سیاسی از طریق خرید آراء هستند.

الصیهود گفت: مرجعیت به همه شرکت کنندگان در انتخابات با نگاه واحدی می نگرد و از فهرست یا فرد خاصی حمایت نمی کند تا این گونه القا نشود که فلان فهرست مورد مرجعیت است.

وی افزود: سعودی ها مسئول جنجال رسانه ای درباره انتخابات در عراق هستند و آنها می کوشند که روند دموکراسی عراق را زیر سئوال ببرند در حالی که در عربستان سعودی دموکراسی وجود ندارد.

الصهیود اعلام کرد: فتواهای مرجعیت راه را در برابر کسانی که قصد دارند با سرنوشت کشور بازی کنند و رای دهندگان را با پول وسوسه کنند بست.