در دیدار رئیس کمیته قانون گذاری و قضایی مجلس کره جنوبی؛

ملکشاهی: از ایجاد کمیسیون مشترک حقوقی میان مجالس ایران و کره جنوبی استقبال می کنیم

ملکشاهی

تهران-ایرنا - رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از ایجاد کمیسیون مشترک حقوقی میان کمیسیون های مجالس دو کشور برای تبادل تجارب حقوقی و قضایی استقبال کرد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی، الهیار ملکشاهی در دیدار با پاک یانگ سانگ رئیس کمیته قانون گذاری و قضایی مجلس کره جنوبی، گفت: روابط تاریخی و مثبت میان ایران و کره جنوبی باید بیش از پیش مدنظر باشد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و مثبت میان ایران و کره جنوبی نسبت به توسعه و گسترش این روابط به ویژه در بعد پارلمانی تأکید کرد.

ملکشاهی در ادامه با تشریح برخی مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی گفت: در جمهوری اسلامی دموکراسی به نحو کامل برقرار است و هر کدام از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در حوزه اختیارات و وظایف خود به نحو مستقل عمل می کنند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهادی مهم و تأثیرگذار در جمهوری اسلامی قوانینی به سمت حمایت هرچه بیشتر از مردم حرکت می کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در پایان از ایجاد کمیسیون مشترک حقوقی میان کمیسیون های مجالس دو کشور جهت تبادل تجارب حقوقی و قضایی استقبال کرد.

خانم پارک یان سانگ رئیس کمیته قانون گذاری و قضایی مجلس جمهوری کره در ادامه این دیدار با اشاره به علاقه مندی مجلس کره به تبادل تجربیات حقوقی و قانونگذاری و آشنایی هرچه بیشتر با پارلمان و نظام حقوقی جمهوری اسلامی گفت: کمیته قانونگذاری پارلمان کره جنوبی آمادگی بهره گیری از تجارب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در زمینه های حقوقی و قانونگذاری را دارد.

رئیس کمیته قانون گذاری و قضایی مجلس جمهوری کره در پایان با تشریح برخی ویژگی های نظام حقوقی کره جنوبی و با اشاره به تشابهات میان مجالس دو کشور، استفاده از توانمندی دو کشور به ویژه در زمینه های حقوقی و ایجاد کمیسیون مشترک حقوقی را مورد تاکید قرار داد.

سیام**9121 *1449
کد N162248