شیخ نعیم قاسم:

رژیم اسرائیل و گروههای تکفیری دو چالش بزرگ علیه لبنان هستند

آفریقا و خاورمیانه

معاون دبیر کل حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی و گروههای تکفیری را دو چالش مهم و بزرگ در برابر این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، شیخ نعیم قاسم در دیدار شیخ احمد القطان رئیس جمعیت قولنا و العمل و شیخ ماهر عبدالرزاق رئیس جنبش اصلاح و الوحده اعلام کرد: مقاومت پیشنهادی برای بررسی و تفکری برای آزمایش نیست بلکه یکی از اصول ثابت لبنان است و باید در بیانیه وزارتی گنجانده شود.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان افزود: مقاومت واقعیت و سرنوشت و عامل قوت لبنان در برابر چالشهاست و هر اقدامی در بی توجهی به این اصل استراتژی بی فایده است.

شیخ نعیم قاسم اعلام کرد: لبنان با دو چالش بزرگ یعنی خطر رژیم صهیونیستی و خطر  گروههای تکفیری روبرو است و برای مقابله با آنها به ثبات سیاسی نیاز دارد.دولت جامع اولین گام بود و به نفع همه بود و ما از شرکای خود می خواهیم که این روند را کامل کنند و در موضوع مقاومت کارشکنی نکنند تا ما وقت لازم درباره موضوع انتخاب رئیس جمهور و حل مشکلات مردم داشته باشیم.