معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:

رژیم حقوقی خزر از پرونده های مهم سیاست خارجی ایران است

دریای خزر

تهران- ایرنا- معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اهمیت دریای خزر در ابعاد کلان امنیتی و ژئوپولیتیکی منطقه، گفت: اگرچه پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی پررنگ شده است اما بحث دریای خزر هم یکی از پرونده های مهم سیاست خارجی کشورمان است.

محمد فاضلی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، این مطلب را درباره نتایج جلسه بررسی رژیم حقوقی دریای خزر که روز گذشته در مرکز بررسی های استراتژیک برگزار شد،عنوان کرد.

وی با بیان این که موضوع دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جزو موضوعات روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه شمالی است، گفت: 20 سال است که درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مذاکره شده است.

فاضلی، افزود: علاوه بر این که موضوع دریای خزر موضوعی هویتی است، جمهوری اسلامی ایران، منافع حاکمیتی و منافع گسترده ناشی از منابع نفت و گاز، کشتی رانی و صیادی نیز دارد.

معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان این که اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر در سال آینده برگزار می شود، اضافه کرد: نهادهای مختلفی در کشور مسئول پرونده خزر هستند اما نهادهای مطالعاتی و سازمان هایی که در کشور کار مطالعات استراتژیک انجام می دهند نیز این موضوع را در حیطه کاری خود بررسی می کنند.

فاضلی به مطالعات حقوقی، جغرافیایی، امنیت ملی و روابط بین الملل انجام شده درباره خزر اشاره کرد و اظهار داشت: مرکز بررسی های استراتژیک هم با توجه به حساسیت این مسئله و وظیفه ای که در حوزه راهبردهای ملی به عهده دارد، مطالعات رژیم حقوقی دریای خزر را ضروری می داند.

وی، تصریح کرد: رژیم حقوقی دریای خزر باید از مقوله دریای خزر جدا شود، چرا که دریای خزر مسئله بزرگتری است که مسایل زیست محیطی، آمایش استان های ساحلی و چگونگی استفاده ازمنابع خزر نمونه های آن است اما همه می تواند به نوعی تحت تاثیر رژیم حقوقی دریای خزر هم قرار گیرد.

معاون مرکز بررسی های استراتژیک اضافه کرد: این مرکز با هماهنگی دبیرخانه دریای خزر که در وزارت امور خارجه مستقر است جلسه ای را به طرح موضوع تبیین منافع ایران در دریای خزر، بررسی تحولات رژیم حقوقی دریای خزر در 20 سال گذشته و هم چنین پرسش از این که برای مواجهه بهینه با رژیم حقوقی دریای خزر چه باید کرد، تشکیل داد.

فاضلی با تاکید بر این که موضوع دریای خزر در یک جلسه نمی تواند بررسی شود، خاطر نشان کرد: این جلسه برای آن بود که نقطه آغازی برای شروع مجموعه فعالیت های مطالعاتی در این حوزه داشته باشیم.

وی با بیان این که جلسات بعدی در قالب مطالعات و هم چنین از طریق همکاری با سایر موسسات فعال در حوزه خزر خواهد بود، گفت: در جلسه دیروز اعلام کردیم که مرکز بررسی های استراتژیک موضوع خزر را یک موضوع استراتژیک و جزو منافع جمهوری اسلامی ایران می بیند، از این رو از همه سازمان ها و نهادهایی که در حوزه مطالعه رژیم حقوقی خزر فعالیت داشته اند دعوت به همکاری کردیم.** گزارش بررسی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به رییس جمهوری ارائه می شود

معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری درباره جلسات بررسی نقشه مهندسی فرهنگی کشور نیز اظهار داشت: برای بررسی این سند، دو جلسه با حضور تدوین کنندگان آن، اساتید علوم اجتماعی و جامعه شناسی برگزار شد.

فاضلی ادامه داد: در دو جلسه مربوط به نقشه مهندسی فرهنگی کشور، این سند نقد و بررسی شد که گزارش آن شامل قوت ها و کاستی ها به ریاست محترم جمهوری ارائه می شود.**چالش های حوزه آب، برنامه آتی مرکز بررسی های استراتژیک

معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری درباره موضوع جلسه هفته آینده هم اظهار داشت: جلسه هفته آینده مرکز درباره بررسی مسایل و چالش های حوزه آب خواهد بود.

سیام(4)1429 *1449
کد N162004