(تصاویر) طلایی با اعتراض جلسه شورا را ترک‌کرد

کد N161971