وزیرکشور در جمع خبرنگاران:

باید با سرشبکه‌های اصلی مواد‌ مخدر برخورد جدی کرد

دولت

در این جلسه مقرر شد از طرف دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گروهی با مطالعه پرونده‌ها، کاری پژوهشی، دقیق و علمی در بحث تاثیر احکام در بازدارندگی انجام دهند.

وزیر کشور گفت: باید با سرشبکه‌ها، صاحبان باندها و نفرات اصلی در پرونده‌های موادمخدر برخورد جدی شود.

به گزارش ایلنا،‌ عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه جلسه کمیته هماهنگی ستاد حقوق بشر که به میزبانی این ستاد برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه درخصوص نحوه مبارزه با محکومان موادمخدر و آثار اجرای احکام آن بحث و بررسی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه باید اصل بازدارندگی و پیشگیری را در موضوع مبارزه با موادمخدر جدی گرفت، گفت: این موضوع مهم باید با اقدامات وسیع و دامنه‌دار کنترل شود.

وزیر کشور افزود: با سرشبکه‌ها، صاحبان باندها و نفرات اصلی در پرونده‌های موادمخدر باید برخورد جدی شود.

رحمانی فضلی گفت: در این جلسه مقرر شد از طرف دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گروهی با مطالعه پرونده‌ها، کاری پژوهشی، دقیق و علمی در بحث تاثیر احکام در بازدارندگی انجام دهند.

وی افزود: بطور قطع درباره احکامی که درخصوص قاچاقچیان موادمخدر که با جان، مال، آبرو و ناموس مردم سر و کار دارند صادر می‌شود نباید سهل انگاری کرد زیرا برخی اوقات اقدامات این افراد به مباحث امنیتی نیز کشیده می‌شود

کد N161955