مقایسه توان نظامی روسیه و اوکراین/1389 جنگنده در برابر 221 هواپیمای نظامی

آمریکا اروپا

شبکه خبری بی بی سی با این پیش فرض که در صورت حمله روسیه به اوکراین وضعیت ارتش دو کشور چگونه خواهد بود به مقایسه نیروهای نظامی دو کشور از بعد کمی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی به نقل از موسسه بین المللی تحقیقات استراتژیک تعداد نفرات و تجهیزات موجود در ارتش های روسیه و اوکراین را به شرح زیر گزارش داده است.

نیروهای نظامی

روسیه : 845 هزار نفر

اوکراین : 129 هزار و 950 نفر

تانک

روسیه: دو هزار و 500

اوکراین: یک هزار و 100

جنگنده

روسیه: یک هزار و 389 فروند

اوکراین: 211 فروند

ناو

روسیه: 171

اوکراین: 17