شوشتری در گفت‌وگو با ایلنا:

هواپیمای حامل مسافران اراضی اشغالی در زاهدان به زمین نشسته بود نه تهران

سیاست خارجی

یک پرواز متعلق به خطوط هواپیمایی ترکیه که از استانبول به مقصد بمبئی در حال پرواز بود به دلیل بیماری یکی از مسافران تبعه هندی درخواست فرود اضطراری كرد كه با فرود آن موافقت و هواپیما در زاهدان به زمین نشست.

یک هواپیمای حامل مسافران ساکن اراضی اشغالی كه به صورت اضطراری در زاهدان به زمین نشسته بود پس از یك ساعت و سی دقیقه توقف، ایران را ترك كرد.

شوشتری معاون عملیات هوانوردی شركت فرودگاه‌های كشور در گفت‌وگو با ایلنا گفت: یک پرواز متعلق به خطوط هواپیمایی ترکیه که از استانبول به مقصد بمبئی در حال پرواز بود به دلیل بیماری یکی از مسافران تبعه هندی درخواست فرود اضطراری كرد كه با فرود آن موافقت و هواپیمای تركیش در زاهدان به زمین نشست.

وی افزود: این مسافر هندی به منظور انجام اقدامات پزشکی از هواپیما خارج و تحت درمان قرار گرفت.

شوشتری گفت: این هواپیما به مدت یكساعت و نیم در فرودگاه زاهدان بود و پس از آن ایران را ترك كرد.

وی در واكنش به خبر اورشلیم پست مبنی بر فرود این هواپیما در تهران گفت: هواپیما متعلق به تركیش بوده و در زاهدان به زمین نشسته بود نه تهران.

کد N161800