صندوق بین المللی پول تغییرات مثبت در اقتصاد اسپانیا را تایید کرد

ال پاییس

مادرید- ایرنا - ˈکریستین لاگاردˈ رئیس صندوق بین المللی پول گفت اسپانیا از طریق برگشت به رشد و بهبود کمرنگ آمار بیکاری افزون بر بهبود ارقام اقتصاد کلان و شرایط مالی، موفق به یک تغییر روند در اقتصادش شده است.

به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه ال پاییس، لاگارد که روز دوشنبه (دیروز) برای شرکت در یک نشست اقتصادی به اسپانیا سفر کرده بود، تاکید کرد اسپانیا نیاز دارد اصلاحات اعمال شده را همچنان حفظ کند و بازار کاری و کاهش بدهی عمومی خود را با دقت ویژه ای کنترل کند.

لاگارد گفت: اکثر پیشرفت ها در تغییر روند اقتصادی اسپانیا به دلیل اقدامات اعمال شده در زمینه های بخش مالی ، بازار کاری و بخش مالیاتی است.

بر اساس این گزارش، لاگارد اذعان کرد بحران اقتصادی، جراحات و جوش خوردگی های عمیقی را چه در اسپانیا و چه در سایر کشورهای اروپایی برجا گذاشته و در مورد اسپانیا، مساله بیکاری جراحات وخیمی را به این کشور وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد که در اسپانیا، خبرهای خوبی شنیده می شود.

رئیس صندوق بین المللی پول تاکید کرد که اسپانیا نباید در راه انجام اصلاحات کوتاهی کند و باید اصلاحات در زمینه کاری، کاهش بدهی عمومی و بهبود جو کسب و کار را اجرا کند.

از سوی دیگر، ˈجروئن دیجسلبلومˈ رئیس گروه اروپایی که در این نشست شرکت کرده بود، با تایید موفقیت های به دست آمده از سوی این کشور اروپایی گفت ˈاسپانیا هنوز به انجام اصلاحات ساختاری بخصوص در بازار کار و در زمینه مالیاتی نیاز داردˈ.

دیجسلبلوم خاطرنشان کرد که نرخ بیکاری در اسپانیا بسیار بالاست و بازار کاری کشور در مقایسه با سایر کشورهای حوزه یورو، آنقدر انعطاف پذیر نیست.

اروپام **1234**1485** 1337
کد N161722