نبیل فهمی:

دولت جدید ساختار سیاست خارجه را بهبود می بخشد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه مصر از تلاش دولت جدید این کشور برای بازسازی ساختار سیاست خارجه آن در آینده خبر داد.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "نبیل فهمی" امروز سه شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: دولت جدید مصر سیاست خارجی قاهره را به عنوان یک سیاست ملی و قومی که ازهویت عربی با ریشه های آفریقایی نشات می گیرد در دوره آتی بهبود و تکامل خواهد بخشید.

وزیر خارجه مصر در ادامه اظهار داشت: دولت جدید مصر در روند تکمیل نقشه راهی که از ماه جولای گذشته تدوین و ارائه شده قرار خواهد گرفت و حامی اهداف دو انقلاب پیشین مصر خواهد بود.
فهمی بر حفاظت از مصر از هرگونه تهدید خارجی تاکید کرد.

وی در این کنفرانس مطبوعاتی که در باره سیاست خارجی مصر در دوره آتی این کشور برگزار شد تصریح کرد: وزارت خارجه برای بازسازی ساختار این وزارتخانه و نهادهای وابسته به آن تدابیری را اتخاذ خواهد کرد و طرح هایی را برای آینده سیاست خارجه مصر ارائه می کند.