انگلیس در صدد محدود ساختن مناسبات تجاری با روسیه نیست

اوکراین,سند

تهران - ایرنا - سندی که در آن موضع انگلیس در قبال بحران اوکراین به تفصیل شرح داده شده است هنگام انتقال به داونینگ استریت مقر دولت این کشور در لندن مشاهده شده است.

به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، از این سند هنگام ورود یک مقام به داونینگ استریت برای حضور در نشست شورای امنیت ملی انگلیس همزمان با تعمیق بحران اوکراین عکسبرداری شده است .

در سند تصریح شده است که دولت انگلیس قصد محدود ساختن مناسبات تجاری با روسیه -- یا بستن مرکز مالی لندن در مسکو را به عنوان بخشی از بسته تحریم های احتمالی علیه آن کشور ندارد.

اوراق رویت شده همچنین حکایت از آن دارند که انگلیس بر رد هرگونه پاسخ نظامی به این بحران فزاینده تاکید خواهد کرد.

جسون فارل یک خبرنگار اسکای نیوز گفت : به نظر می رسد که به نوعی یک سند توجیهی به اجلاس برده شده است.

این احتمال داده شده است که قرار دادهای تجاری باروسیه به حال تعلیق در آیتد. تعلیق عضویت روسیه در گرو هشت و ایجاد محدودیت ها برای دریافت روادید از اروپا از جمله احتمال دیگر است.

ولی در سند گفته شده است که انگلیس نباید فعلا از تحریم های تجاری حمایت کرده و مرکز مالی لندن در روسیه بسته شود.

در سند از آنچه که نحوه کمک انگلیس به اوکراین خوانده شده از جمله بسته کمک های فنی و ترجیحا با مشارکت آلمان و نیز همکاری کردن اتحادیه اروپا برای یافتن منابع گاز جایگزین برای اوکراین در صورت قطع شدن گاز روسیه سخن به میان آمده است.

تاکید بر نقش پیشتازانه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در درخواست و ایجاد مجمعی برای تعامل از جمله دیگر پیشنهاد هاست .

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس پس از این نشست گفت : در واکنش به ˈ نقض حاکمیت ˈ اوکراین ، روسیه با ˈ فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی روبرو خواهد شد.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N160333