سازمان امنیت وهمکاری دراروپا خواستار نظارت بر بحران اوکراین شد

اوکراین,بحران

تهران - ایرنا- رئیس سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز دوشنبه اعلام کرد : اوکراین باید از این سازمان برای انجام یک ماموریت نظارت دراین کشور بحران زده دعوت کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو ، دیدیه بورخالتر رئیس جمهوری سوییس که کشورش ریاست دوره ای فعلی سازمان امنیت وهمکاری دراروپا را به عهده دارد گفت :ˈ من دولت اوکراین را تشویق می کنم تا از اداره نهادهای دمکراتیک وحقوق بشر این سازمان برای دایر کردن یک نمایندگی به منظور ارزیابی حوادث گذشته و شرایط پیرامون حوادثی که در اوکراین در حال وقوع است دعوت به عمل آورد.ˈ

مترجمام 1403/536
کد N160312