دادستان دیوان محاسبات ایران با رئیس کل دیوان محاسبات اسپانیا دیدارکرد

اسپانیا,همکاری مشترک

مادرید - ایرنا - هیأت عالی رتبه دیوان محاسبات ایران که برای بازدید از دیوان محاسبات کشورهای اسپانیا به مادرید سفر کرده است روز دوشنبه ضمن حضور در دیوان محاسبات اسپانیا با رئیس کل، دادستان ومدیران ارشد این دیوان دیدار و گفت و گو کرد .

به گزارش ایرنا ، آقای ˈفیاض شجاعیˈ دادستان و رئیس هیأت اعزامی ضمن ابراز خشنودی ازاین دیدار، وجود سیستم قضایی در دیوان محاسبات هر دو کشور را وجه اشتراک دو طرف در حوزه حسابرسی دولتی دانست.

وی بااشاره به سابقه خوب وطولانی دیوان محاسبات اسپانیا به عنوان دبیرخانه سازمان ˈ یوروسای ˈ (دیوان محاسبات کشورهای اروپایی ) ازآمادگی کشورمان برای بررسی زمینه های امضا تفاهمنامه همکاری مشترک در آینده نزدیک بین دو دیوان خبر داد .

دادستان دیوان محاسبات ایران با اشاره به حضور سه نفر ازنمایندگان عضو کمیسیون برنامه ، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی دراین هیأت، از تصویب قانون جدید دیوان محاسبات کشور توسط مجلس در آینده ای نزدیک خبر داد .

دراین راستا ، فیاض شجاعی را ˈعباس شیرزادˈ دادیار و رئیس شعبه اول دادیاری ، ˈحمید رضا تیموریˈ معاون حقوق پارلمانی وبودجه رئیس کل دیوان محاسبات ایران، ˈعلی محمد احمدیˈ ، ˈمحمد علی عبدالله زادهˈ ، سید ˈسعید زمانیانˈ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، ˈغلامرضا انبر لوییˈ مستشار و رئیس هیأت سوم مستشاری دیوان عالی محاسبات ایران و ˈمسعود موفق یامیˈ کارشناس روابط بین الملل دیوان محاسبات ایران همراهی می کنند .

ˈرامون آلوارز میراندا گارسیاˈ رئیس کل دیوان محاسبات اسپانیا در این دیدار ، ضمن ابراز امیدواری ازاینکه دیدار هیأت ایرانی ازدیوان محاسبات اسپانیا مفید باشد، گفت: ما در زمان تشدید روابط دیپلماسی ، سیاسی واقتصادی بین دو ملت قرار داریم ویکی از نشانه های آن دیدار رسمی ˈخوسه مانوئل گارسیا مارگالوˈ وزیر خارجه اسپانیا است که از روز شنبه در ایران به سر می برد .

میراندا گارسیا خاطرنشان کرد : حائز اهمیت است که شباهتی که هر دو دیوان محاسبات در چارچوب عملکرد حسابرسی دارند وحضور هیأتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران نشانگر وابستگی نهاد های ما با قوه مقننه و در چارچوب عملکرد کنترل هیأت دولت است .

اروپام **1234**536
کد N160288