در بازدید از جایگاه خبرنگاران در مجلس

لاریجانی رفع محدودیت دید خبرنگاران در صحن مجلس را خواستار شد

کد N160028