عصر امروز صورت گرفت؛

بازدید سخنگوی سازمان انرژی اتمی از خبرگزاری ایلنا

دولت

بهروز کمال‌وندی سخنگو و معاون امور راهبردی سازمان انرژی اتمی بعد از ظهر امروز با حضور در تحریریه خبرگزاری ایلنا، از بخش‌های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.

سخنگو و معاون امور راهبردی سازمان انرژی اتمی بعد از ظهر امروز از خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز کمالوندی سخنگو و معاون امور راهبردی سازمان انرژی اتمی عصر امروز با حضور در تحریریه خبرگزاری ایلنا، از بخش‌های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.

مشروح صحبت‌های سخنگو و معاون امور راهبردی سازمان انرژی اتمی با خبرنگاران ایلنا متعاقبا ارسال می‌شود.

کد N159968