هشدار اشتاین مایر درباره شکاف در اتحادیه اروپا

آمریکا اروپا

وزیر خارجه آلمان با اشاره به پیامدهای بحران اوکراین در مورد شکاف بین اعضای اتحادیه اروپا در این خصوص هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان بحران کنونی اوکراین را بزرگترین بحران اتحادیه اروپا از زمان فروریختن بلوک شرق دانست. وی در حاشیه دیدار وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تاکید کرد: 25 سال پس از پایان بلوک بندی، خطر تقسیم مجدد اروپا، جدی شده است. این در حالی است که شرایط در اوکراین هر روز بدتر می شود.

اشتاین مایر با بیان این که اتحادیه اروپا باید موضع واحدی در بحران اوکراین بگیرد افزود دیپلماسی بحران به معنی برخورد از موضع ضعف نیست بلکه بدین معنی است که بیش از هر زمانی، تلاش ها برای جلوگیری از گسترش بحران و رسیدن آن به رودررویی نظامی افزایش یابد.

وزیر خارجه آلمان همچنین پیشنهاد ایجاد یک گروه تماس بین المللی برای نشاندن اوکراین و روسیه بر سر میز مذاکرات را مطرح کرد. به گفته وی بحران در اوکراین به قوت خود باقی است اما امکان بهبود اوضاع در هر شرایطی وجود دارد.

در همین رابطه "لوران فابیوس" وزیر خارجه فرانسه از اتفاق نظر وزیران خارجه اتحادیه اروپا در محکومیت اقدام روسیه خبر داد. فابیوس نیز تاکید کرد در حال حاضر ضروری ترین اقدام، مذاکره روسیه و اوکراین و دستیابی آنها به یک توافق است. گفتنی است وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست فوق العاده امروز دوشنبه خود به بررسی بحران اوکراین پرداختند. نظارت اتحادیه اروپا بر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اوکراین از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این نشست بود.