عضو حزب اسلامگرای سعادت:

صهیونیستها در پی جذب ترکیه برای مقابله با ایران هستند

ایران

آنکارا- ایرنا - ˈ اوغوزخان اصیل ترک ˈ رییس شورای عالی مشورتی حزب اسلامگرای ˈ سعادتˈ ترکیه گفت : صهیونیست ها برای مقابله با ایران قصد دارند ترکیه را در کنار خود قرار دهند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، وی در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت مرحوم ˈ نجم الدین اربکانˈ نخستین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه در آنکارا برگزار شد، این مطلب را عنوان کرد.

اصیل ترک با تاکید بر اینکه جهان اسلام فقط در سایه وحدت مسلمانان قادر به رهایی از ظلم و فشارهای موجود خواهد بود ،گفت : کشورهای اسلامی باید سازمان ملل کشورهای مسلمان را تشکیل دهند.

وی با اشاره به آیات کلام الله مجید افزود : همانگونه که در قرآن مجید آمده مسلمانان باید به ریسمان خداوند چنگ بزنند تا مورد ظلم و تعدی قرار نگیرند حال اینکه برخی مسلمانان یکدیگر را به مثابه دشمن خونی می نگارند.

اصیل ترک با تاکید بر اینکه هدف نهایی صهیونیسم تاسیس اسراییل بزرگ است ، تصریح کرد : در مقابل این هدف ، صهیونیست ها سه قدرت را در مقابل خود داشتند ، یکی از این قدرت ها عراق بود که با اشغال آن ، این کشور را به زانو درآوردند.

وی افزود: دو قدرت دیگری که در مقابل صهیونیست ها قراردارند ایران و ترکیه هستند که تاکنون صهیونیستها قدرتشان به از پای در آوردن این دو کشور نرسیده است ولی صهیونیستها برای به زانو درآوردن ایران قصد دارند ترکیه را درکنارخود قراردهندولی مردم مسلمان ترکیه باید با آن مقابله کنند.

خاورم**2012** 230/1547
کد N159914