نخست وزیر اوکراین:

هرگز از کریمه چشم نمی پوشیم

آمریکا اروپا

"آرسنی یاتسنیوک" تاکید کرد اوکراین قصد ندارد از شبه جزیره کریمه دست بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "آسنی یاتسنیوک" نخست وزیر دولت انتقالی اوکراین از شبه جزیره کریمه به عنوان بخشی از تمامیت ارضی این کشور نام برد. وی با اشاره به کنترل آبهای کریمه توسط ناوگان نظامی روسیه در دریای سیاه تاکید کرد: هرگز از کریمه چشم پوشی نمی کنیم. بر این اساس هیچ کس در اوکراین نمی خواهد کنترل این منطقه را به کشور دیگری بسپارد.

گزارش ها از مذاکره بین مقامات اوکراین و روسیه در خصوص تحولات روزهای اخیر شبه جزیره کریمه حکایت دارد. این در حالی است که برخی از رهبران گروه های معترض که زمام امور را در اوکراین به دست گرفته اند، نسبت به نتیجه این مذاکرات ابراز بدبینی می کنند.

گفتنی است پس از تصرف ساختمان های دولتی و پارلمان شبه جزیره کریمه توسط گروه های طرفدار روسیه، پارلمان این بخش خودمختار اوکراین، از برگزاری همه پرسی قریب الوقوع برای اعلام استقلال آن خبر داد.