سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری: /۲/

قرار مجرمیت معاون اول احمدی‌نژاد صادر شد

سیاست داخلی,نشست خبری,سخنگوی قوءقضاییه

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر صدور قرار مجرمیت یکی از معاونان دولت قبلی که در پرونده بیمه و بازار ارز گفته شده است متهم است، آیا صحت دارد و تعداد عناوین اتهام وی چه قدر است، گفت: خبر صدور قرار مجریمت برای این فرد صحت دارد و اتهاماتی متوجه وی است.

سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار مجرمین برای معاون اول دولت احمدی‌نژاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر صدور قرار مجرمیت یکی از معاونان دولت قبلی که در پرونده بیمه و بازار ارز گفته شده است متهم است، آیا صحت دارد و تعداد عناوین اتهام وی چه قدر است، گفت: خبر صدور قرار مجریمت برای این فرد صحت دارد و اتهاماتی متوجه وی است.

کد N159423