هشدار دستگاه امنیتی لبنان نسبت به ترور شخصیتهای برجسته سیاسی

آفریقا و خاورمیانه

منابع خبری از هشدار دستگاه امنیتی لبنان نسبت به ترور چهره های برجسته سیاسی آن کشور در آینده نزدیک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نوشته الیوم السابع، به دنبال افشای طرح ترور "نبیه بری " رئیس پارلمان لبنان توسط گروه تروریستی عبدالله عزام  در روزهای اخیر، دستگاه امنیتی این کشور نسبت به ترور برخی از چهره های برجسته سیاسی این کشور در روزهای آتی هشدار داد.

روزنامه کویتی "السیاسه" در این باره نوشت: دستگاه امنیتی لبنان پس ازانجام بازجویی ها و تحقیقات لازم از برخی اعضای بازداشت شده وابسته به گروه تروریستی القاعده و در راس آن ها "نعیم عباس" یکی از فرماندهان گردان های عبدالله عزام نسبت به ترور چهره های سیاسی بارز لبنان در روزهای آتی هشدار داد.

این روزنامه در ادامه نوشت: دستگاه های امنیتی لبنان از رهبران و چهره های برجسته سیاسی خواست  تا تدابیر امنیتی شدیدی را در محل اقامت و کار خود اتخاذ کنند.