سخنگوی جبهه پایداری به ایلنا خبر داد‎؛

جزئیات مرامنامه جبهه پایداری را در کنفرانسی خبری تشریح می‌کنیم

سیاست داخلی

مرامنامه جبهه پایداری برای ادامه فعالیت این جبهه با ۱۰ اصل آماده و جهت تایید نهایی برای شورای فق‌ها ارسال شده تا پس از اصلاح و تصویب مصوب شود.

سخنگوی جبهه پایداری توضیح در خصوص جزئیات مرامنامه جبهه پایداری را به برگزاری کنفرانسی خبری در آینده کرد موکول کرد.

حجت الاسلام ناصر سقای بی‌ریا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن امتناع از پاسخ‌گویی در خصوص جزئیات مرامنامه جبهه پایداری گفت: در خصوص جزئیات و نحوه رسیدگی و تصویب این مرام نامه در یک کنفرانس خبری صحبت خواهیم کرد.

گفتنی است؛  مرامنامه جبهه پایداری برای ادامه فعالیت این جبهه با ۱۰ اصل آماده و جهت تایید نهایی برای شورای فقهای ارسال شده تا پس از اصلاح و تصویب مصوب شود.


کد N159351