نادران در گفتگوی مشروح با مهر/ بخش اول

فهم ریشه‌ای نسبت به مساله فساد وجود ندارد/ اقتصاد مقاومتی عرصه جدید نبرد با دشمن خواهد شد