مقر کنگره ملی لیبی به طور کامل در آتش سوخت

آفریقا و خاورمیانه

همزمان با تشدید ناآرامی ها در لیبی، مقر کنگره ملی این کشور در طرابلس توسط افراد مسلح به طور کامل در آتش سوخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، مقر کنفرانس ملی لیبی در شهر طرابلس به طور کامل در آتش سوخت.

منابع خبری شب گذشته از یورش افراد مسلح به این ساختمان و اشغال آن خبر داده بودند.

بنابراین گزارش، دهها معترض لیبیایی با حمله به ساختمان کنگره ملی لیبی در طرابلس این محل را به اشغال خود درآورده اند.

به گفته سخنگوی کنگره ملی لیبی دو نفر از نمایندگان عالی ترین نهاد سیاسی لیبی نیز به ضرب گلوله رخمی شده اند.