انتصاب سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایرلند

سیاست خارجی

به پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تصویب حسن روحانی رئیس جمهوری جواد کچوئیان به سمت سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در ایرلند منصوب شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کچوئیان پیش از این انتصاب ، دستیار ویژه وزیر امور خارجه در امور سیاسی و فرهنگی بود . 

وی همچنین در گذشته به عنوان مشاور وزیر امور خارجه و رئیس کمیته علمی ، رئیس مرکز مطالعات اروپا و آمریکا ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فنلاند ، رئیس اداره اروپای غربی وزارت امور خارجه ، کاردار کشورمان در نروژ و دانمارک و معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند خدمت کرده است.