صائب عریقات: اسرائیل از حماس حمایت می کند

فلسطین,عریقات

تهران – ایرنا- ˈصائب عریقاتˈ رئیس گروه مذاکره فلسطین با تاکید بر این نکته که شکست ˈمذاکرات صلحˈ به منزله تبدیل فلسطین به کشوری تحت اشغال خواهد بود، گفت، اسرائیل از رهبران جنبش مقاومت فلسطین (حماس) در نوار غزه حمایت می کند.

به نوشته روزنامه ˈتایمز آو اسرائیلˈ، عریقات در ˈبنیاد یاسر عرفاتˈ، در قاهره در جمع تنی چند از مقامات مصر از جمله وزیر خارجه این کشور و ˈعمرو موسیˈ سیاستمدار مصری گفت: ˈما نمی خواهیم حکومت خودگردان فلسطین را که حاصل مبارزه فلسطین است، منحل کنیم اما، ادامه وضعیت موجود غیرممکن است.

وی افزود: وقتی حکومت خودگردان فلسطین از میان برود، شورای ملی فلسطین جایگزین شورای قانونگذاری خواهد شد که پس از تسلط حماس بر نوار غزه دیگر تشکیل نشد.

وی افزود: ˈدرحالی که اخوان المسلمین در مصر شکست خورد، اسرائیل به حمایت از حماس در غزه ادامه می دهد.ˈ

مترجمام** 1088 ** 1552
کد N157592