نظامیان اوکراینی در کنار مقامات محلی کریمه قرار گرفتند

آمریکا اروپا

شمار زیادی از نظامیان اعزامی از اوکراین به منطقه کریمه خود را تسلیم مقامات محلی طرفدار روسیه کردند و گروهی نیز از منطقه گریختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی ، امروز بخشی از نیروهای نظامی اوکراین که به منطقه کریمه اعزام شده بودند خود را تسلیم نیروها و مقامات محلی منطقه کریمه کردند.

بر اساس این گزارش، در پی ملحق شدن آن گروه از نظامیان اوکراینی به مقامات محلی طرفدار روسیه گروه دیگری از منطقه گریخته و گروه دیگری هم با نوشتن نامه استعفای خود را اعلام داشتند.

نظامیان اوکراینی ماه ها است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.

خبرهای رسیده از منطقه حکایت از آن دارد که نظامیان اوکراینی در منطقه با گذاشتن سلاح خود بر زمین خود را تسلیم شبه نظامیان داوطلب در منطقه کریمه کردند.

همچنین دریادار دنیس برژوفسکی فرمانده جدید نیروی دریایی اوکراین در منطقه قسم خورده است که به مردم منطقه کریمه وفادار باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری اینترفکس روسیه ،تمامی نیروهای نظامی اوکراین در منطقه به محاصره نیروهای محلی درآمده اند.