نبیل قاووق:

اجازه تضعیف مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را نمی دهیم

آفریقا و خاورمیانه

معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان با اشاره به مخالفت برخی گروهها با گنجانده شدن مقاومت در بیانیه وزراتی، مقاومت را تنها عامل بازدارنده در برابر رژیم صهیونیستی دانست و از جریان چهارده مارس به علت تلاش برای تضعیف مقاومت به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نبیل قاووق گفت: ما هرگز بیانیه وزارتی مطابق با میل رژیم صهیونیستی را نمی پذیریم.ما حاضریم که همه نوع توهین و اقدامی را تحمل کنیم اما اجازه تضعیف مقاومت در برابر مخاطرات اسرائیل را نمی دهیم.

معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان بیان کرد: قدرت مقاوت و افزایش توان و شجاعت آن عامل بازدارنده در برابر رژیم اسرائیل است و مانع از بهره برداری این رژیم از بحران سوریه برای حمله به لبنان می شود نه بیانیه های جریان چهارده مارس.

وی افزود: آنچه ارتش رژیم اسرائیل را از سال 1948 تاکنون خوار و ذلیل کرده مقاومت است نه چیز دیگر.چه کسی مانع از اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان در صورتی که ما قدرت لبنان و مقاومت را تضعیف کنیم است؟

معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان بیان کرد: مقاومت از دولت لبنان پوشش سیاسی درباره موضع آن درباره سوریه درخواستی نکرده است اما خواستار موضع ملی قوی در برابر اسرائیل است و بیانیه وزراتی باید پیامی قوی به تکفیری ها و اسرائیلی ها باشد نه اینکه عامل قوت قلب اسرائیلی ها باشد.

وی افزود: موضع ما پس از مواضع رسانه ای و سیاسی کاملا روشن است.حامیان مقاومت کرامت و عزت و شرف را زیاد می کنند و مخالفان آن حسرت را.کسانی که قصد ضربه زدن به مقاومت را داشته باشند جز نا امیدی دستاورد دیگری نخواهند داشت.ما اجازه کوچکترین گزندی به مقاومت را نخواهیم داد.

قاووق بیان کرد: مقاومت به وظایف خود در قبال حامیان خود عمل خواهد کرد و در قبال حفظ جان حامیان خود در برابر تروریست های تکفیری و اقدامات آنها شامل خودروهای بمبگذاری و دیگر حملات ساکت نخواهد نشست.ما علاوه بر آنکه در سوریه از هیچ اقدامی ضد گروههای تکفیری دریغ نخواهیم کرد در داخل نیز همه توان خود را برای کمک به ارتش لبنان در برابر تکفیری های و گروههای تروریستی به کار خواهیم بست.

شایان ذکر است که این سخنان معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان پس از آن ایراد می شود که در جلسه اخیر کمیته وزارتی لبنان با گنجانده شدن بند مقاومت ضد رژیم صهیونیستی در بیانیه وزارتی مخالفت شد.