قبرس از اوضاع اوکراین ابراز نگرانی کرد

کد N157448