در جلسه کمیسیون های مجلس با باهنر مطرح شد/

تاکید بر همکاری دولت و مجلس در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

مجلس

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به جلسه روسای کمیسیون های تخصصی مجلس با باهنر گفت: در این جلسه بر حضور جدی دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی و همکاری مجلس و دولت در این باره تاکید شد.

محمد مهدی زاهدی  رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه روسای کمیسیون های تخصصی مجلس با باهنر نایب رییس دوم مجلس گفت:  در جلسه امروز بر چگونگی روش کار بر روی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف مورد توجه قرار گرفت و با یک متدولوژی علمی آن را مورد بحث قرار دادیم.

وی افزود: در این جلسه به توافق کلی رسیدیم  و مقرر شد در این هفته رییسان کمیسیون های مختلف بر محور اقتصاد مقاومتی کار کنند و در جلسه هفته بعد با نایب رییس مجلس توافق نهایی در مورد روش انجام اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد و به کمیسیون ها ابلاغ شود.

نماینده کرمان ادامه داد: در این جلسه بر حضور جدی دولت در مبحث اقتصاد مقاومتی و همکاری مجلس و دولت در این باره تاکید شد.همچنین مقرر شد متناسب با هر کمیسیون ارتیاط با دستگاه خاص دولتی مرتبط با آن برقرار شود و از کمک آن ها بهره گرفته شود.

زاهدی یاداور شد: هفته آینده این جلسه برگزار می‌شود تا جمع بندی نهایی به کمیسیون ها ابلاغ شود.