کاپریلس برای مذاکره ˈبدون دروغˈ با دولت ونزوئلا اعلام آمادگی کرد

ونزوئلا,مذاکره

مادرید-ایرنا- ˈانریکه کاپریلسˈرهبر حزب ائتلاف ˈمیز وحدت دمکراتیکˈ بر اراده خود برای مذاکره ˈبدون دروغˈ با دولت ˈنیکلاس مادوروˈ رییس جمهوری ونزوئلا برای حل بحران سیاسی کشور تاکید کرد.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، کاپریلس روز شنبه در صفحه رسمی اینترنتی خود نوشت : ما همیشه آماده مذاکراه هستیم و فراتر از هرگونه منافع سیاسی ما، منافع ونزوئلا است اما صحبت ها باید ˈبدون دروغ ˈ باشد.

وی تصریح کرد: اکثریت مردم ونزوئلا به دنبال لفاظی ها و سخنرانی ها نیستند بلکه خواهان عمل و اقداماتی هستند که نشان دهد دولت واقعا خواستار مذاکره و صلح است.

وی ادامه داد: صلح و مذاکره با دروغ به دست نمی آید دولت درحالی تقاضای صلح و مذاکره می کند که به طور وحشتناکی به سرکوبی ادامه می دهد و نشانه آن 18کشته، صدها مجروح ، یک هزار و 44 بازداشتی و 888 اقدام پیشگیرانه است.

رهبر حزب مخالف دولت، یک بار دیگر از دولت ونزوئلا خواست که در مورد مشکلات واقعی ونزوئلایی ها بر سر میز مذکراه حاضر شود.

وی افزود: ما به سوی یک شکست اقتصادی که قادر به کنترل آن نیستید پیش می رویم و این چیزی است که موجب ناخرسندی گسترده می شود.

مادورو روز جمعه در چارچوب کنفرانس ملی صلح بر پیشنهاد خود برای مذاکره با کاپریلس تاکید کرد و گفت : به نفع کشور است که روی همدیگر را ببینیم و همانند همیشه با احترام با یکدیگر گفت وگو کنیم.

رییس جمهوری ونزوئلا تصریح کرد:هر چند که مذاکره لازم است و آماده ˈشنیدن برخی انتقادات یا توصیه های مخالفانˈ است اما انتظار ندارد که کسی را برای ˈسوسیالیست بودنˈ قانع کند و امکان ندارد که وی را نیز برای ˈراستگرا بودنˈ قانع کنند.

اروپام **1234** 1064
کد N157022