مدیر پایگاه خبری: جنگ قدرت در ترکیه توسط آمریکاو رژیم صهیونیستی طراحی شده است

نظام سلطه

آنکارا - ایرنا - ˈضیا ترک یلمازˈ مدیر پایگاه خبری اسلامگرای ˈراست خبرˈ ترکیه گفت: جنگ قدرت بین دولت آنکارا و ˈجماعت گولنˈ را آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی کرده اند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، ترک یلماز در مقاله ای در این پایگاه خبری نوشت: جنگ قدرتی که بیش از دو ماه است در بین شرکای ائتلاف پیشین در ترکیه جریان دارد ، روز به روز شدت بیشتری می گیرد و این جنگ بیش از آنکه توسط طرف های داخلی درگیر تشدید شود، از سوی قدرت های خارجی به ویژه نظام سلطه جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی شده است.

وی افزود: هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترکیه به قدرت رساندن گروهی است که سیاست های نظام سلطه را دقیق و بطور هماهنگ اجرا کند.

وی اضافه کرد: استکبار جهانی تنها به اجرای این سیاست ها از سوی عوامل خود و همکاری آنان راضی نمی شود و می خواهد که دست نشاندگانش به حقانیت مستکبران نیز ایمان و باور داشته باشند.

یلماز نوشت: به این دلیل گروهی که اکنون قدرت را در ترکیه در اختیار دارند هر چند هم مطابق با نظام سلطه حرکت کنند، مورد هدف قرار خواهند گرفت.

وی در باره جماعت گولن که دولت آنکارا و مقامات دولتی از آن به عنوان عامل تحولات اخیر در ترکیه نام می برند ، گفت : جماعت گولن از گذشته تا به امروز ، با مواضع و اقدامات خود نشان داده که سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهان را می پذیرد و به ضرورت آن نیز ایمان دارد.

وی اضافه کرد: به همین علت نظام سلطه با فراهم کردن زمینه ای برای هماهنگی و همکاری نزدیک بین جماعت گولن و گروه هایی که تشنه قدرت در ترکیه هستند، در پی خارج کردن حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ از صحنه سیاسی کشور است.

وی مدعی شد که رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه خود نیز با حذف رقیبانشان و کمک نظام سلطه به قدرت رسیدند. حزب حاکم ترکیه بدون حمایت جماعت گولن که با قدرت های خارجی مرتبط بود ، نمی توانست لائیک ها و ژنرال هایی را که دست به کودتا زدند را از میدان خارج کند.

وی متذکر شد : مقامات حزب حاکم ترکیه از تشخیص دوست و دشمن عاجز بودند و در شناسایی حیله ها و فتنه های نظام سلطه غفلت کردند و اکنون این حزب با همان روش ها مورد هدف قرار گرفته است.

خاورم ** 230**1651
کد N156985