گذرگاه رفح به مدت دو روز بازگشایی شد

سیاسی

گذرگاه رفح برای رفتن ۵۰۰ فلسطینی به مکه و بازگشت ۳۶۰ فلسطینی دیگر از مکه به نوار غزه باز شده است.

گذرگاه مرزی رفح میان نوار غزه و مصر به مدت دو روز بازگشایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الحیات، دفتر سازمان ملل در هماهنگی امور انسانی در سرزمین‌های فلسطینی اعلام کرد که گذرگاه رفح به مدت دو روز توسط دولت مصر بازگشایی شد.

این دفتر تصریح کرد که گذرگاه رفح برای رفتن ۵۰۰ فلسطینی به مکه و بازگشت ۳۶۰ فلسطینی دیگر از مکه به نوار غزه باز شده است.

گذرگاه مرزی رفح طی ماه فوریه فقط هشت روز توسط مصر به روی فلسطینی‌ها باز شده است.

کد N156745