شيخ شجونی: اعتدال حرف مزخرفی است!

شيخ شجونی

عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با آریا درباره جایگاه سیاسی ناطق نوری گفت: آقای ناطق نوری روزگاری جز روحانیت مبارز بود اما اخیرا برخی از دوستان به مواضع ایشان انتقاد دارند و معتقد بودند برخی از آقایان در گذشته جور دیگری بودند و این روزها جور دیگری حرف می زنند البته استنباط بنده هنوز اینگونه نشده است.

شيخ جعفر شجوني افزود: آقای ناطق نوری از اول عضو جامعه روحانیت مبارز بودند اما ایشان و آقای روحانی بعد از انتخابات دوم احمدی نژاد دیگر در جلسات جامعه روحانیت مبارز حضور نیافتند. این عضو جامعه روحانیت مبارز درباره نزدیکی ناطق نوری به جریان اعتدالگرایان گفت:اعتدال حرف مزخرفی است چراکه قرآن درجایی می‌گوید اعتدال کن و درجای دیگر دستور حمله می دهد لذا ما نمی توانیم جلوتر از قرآن حرکت کنیم .
درجایی خدواند به پیغمبر می گوید بحمدالله تو نرمش داری اما جای دیگر می گوید دربرابر افراد نادرست تندوری کن و غلیظ باشد اگر کسی بخواهد این سخنان را تفسیر کند باید طوری معنا کند که مومنین را تندرو معنا نکند. دبير جامعه وعاظ تهران تاکید کرد: باید از آقای ناطق نوری سوال کرد منظورش از تعابیری که در مراسم بزرگداشت «حاجی حیدری» بکار برده است چیست.
کد N156587