ولایتی در گفتگو با مهر؛

مداخلات دیگران در اوکراین باید خاتمه پیدا کند/ ناتو به اوکراین چشم طمع دوخته است

سایر حوزه ها

مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل با بیان اینکه امیدواریم در اوکراین در نهایت مردم پیروز شوند ادامه داد: ناتو به عنوان پیمان نظامی نسبت به اوکراین چشم طمع دوخته است وتلاش آن ها برای توسعه به شرق است که امیدواریم دخالت آنها برداشته شود.

علی اکبر ولایتی رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص و مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحولات اکراین گفت: با توجه به اینکه این کشور به نوعی همسایه و از کشورهای نزدیک دنیای اسلام است تحولات اوکراین بی تأثیر  در کل امنیت منطقه و جهان اسلام نیست.

وی ادامه داد: لذا امیدواریم در آنجا در نهایت مردم آن کشور پیروز شود و شاهد باشیم مداخلات دیگران خاتمه پیدا کند و اداره امور به مردم اکراین سپرده شود.

وی با بیان اینکه اگر قرار است انتخاباتی در اوکراین صورت بگیرد باید تحت نظارت اشخاص و سازمان های بی طرف جهانی انجام شود افزود: از اینکه ناتو به عنوان پیمان نظامی چشم طمع دوخته برای اینکه اوکراین عضو ناتو شود و بخشی از تلاش های متعهدین پیمان ناتو برای توسعه شرق است که امیدواریم دخالت های آن ها برداشته شود.