رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام آماده باش داد

رییس جمهوری موقت اوکراین در پی موافقت شورای فدراسیون روسیه مبنی بر اعزام نیروی نظامی به کشورش، ارتش را به حالت آماده باش درآورد.

رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام آماده باش دادرییس جمهوری موقت اوکراین در پی موافقت شورای فدراسیون روسیه مبنی بر اعزام نیروی نظامی به کشورش، ارتش را به حالت آماده باش درآورد.

 

 

 

منبع: رویترز

52261

کد N156142