با حضور رئیس جمهور؛

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی برگزار شد

دولت

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی با حضور رئیس جمهور وبا هدف تجلیل و قدردانی از پژوهشگران در سطح ملی و بین المللی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی با حضور حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد.

بنا براین گزارش، جشنواره خوارزمی با هدف تجلیل و قدردانی از پژوهشگران و فناوران در سطح ملی و بین المللی برگزار شده است و 26نهاد بین المللی از این جشنواره حمایت می کنند.

در این جشنواره 24طرح برگزیده در 18رشته تقدیر شده است و همچنین در این جشنواره از دانشمندان ایرانی مقیم کشورهای آلمان، فرانسه و امریکا و همچنین از دانشمندان کشورهای آلمان، انگلیس، استرالیا، چین و مجارستان به عنوان برگزیدگان نهایی و برگزیدگان خارجی تقدیر شد.

بنابراین گزارش رئیس جمهور تا دقایقی دیگر در این همایش سخنرانی خواهد کرد.