توکلی: با ادامه حصر موسوی و کروبی موافقم

احمد توکلی

احمد توکلی می گوید از حصر موسوی و کروبی دفاع می کنم.به نفع آنها نیست که محاکمه شوند

 
به گزارش آفتاب به نقل از روزنامه تهران امروز نوشت:

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس گفت: در شرایط فعلی کشور با حصر موسوی و کروبی موافقم و به نفع آنان نیست که محاکمه شوند. وی درباره محاکمه «مفسدان بزرگ اقتصادی» و موسوی و کروبی که سوال کننده آنها را «سران فتنه سال 88» خواند، گفت: محاکمه آقایان موسوی و کروبی را در شرایط فعلی به مصلحت کشور نمی‌دانم و از حصر آنان دفاع می‌کنم. وی افزود: به نفع موسوی و کروبی نیست که محاکمه شوند و من پیشنهاد می‌کنم یک مقدار بیشتر حصر وجود داشته باشد تا شرایط و اوضاع کشور بهتر شود.
کد N155933