قادری در گفتگو با مهر :

کاهش مراجعه مردم برای دریافت یارانه در اجرای فاز دوم هدفمندی/ توجه دولت برای وارد نکردن شوک قیمتی به مردم

مجلس

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه فرم خود اظهاری کمک بزرگی به دولت برای شناسایی افراد برای پرداخت یارانه ها است،گفت: در نظر گرفتن سیستم تنبیه و همچنین بررسی های دولت، قطعا مراجعه کنندگان برای دریافت یارانه به نسبت دوره قبل کمتر می شوند.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده گفت: بنابر قانون در این دوره سطح درآمدها ملاک تخصیص یارانه به افراد است و دولت متوسط مبلغ درآمد خانواده‌ها را ملاک عمل خود قرار می دهد.

وی افزود: در این دوره با توجه به مراجعه حضوری همه تمایل برای ثبت نام ندارند و با وجود سیستم تشویق و تنبیه اکثر مردم مایل به دریافت یارانه نیستند.

نماینده شیراز همچنین گفت: در نظر گرفتن سیستم تنبیه و بررسی های دولت، مراجعه کنندگان برای دریافت یارانه به نسبت دوره قبل کمتر می شوند و این خود کمک بزرگی به دولت است. همچنین فرم خود اظهاری ایده خوبی برای این هدف است.

وی همچنین تاکید کرد: در خصوص قیمت حامل های انرژی دولت بیشترین تلاش را انجام می دهد که کمترین فشار به خانواده های قشر متوسط و ضعیف وارد شود و به گونه ای عمل نمی‌کند که شوک زیادی به مردم وارد شود.