استعفای گروهی 600 تن از اعضای جنبش فتح

ایسنا نوشت:

یکی از مقامات جنبش فتح از استعفای دسته جمعی 600 تن از اعضای این جنبش خبر داد.
محمود صلاح، یکی از اعضای جنبش فتح اعلام کرد: نزدیک به 600 تن از اعضای جنبش فتح یک هفته پیش استعفای خود را به محمود عالول، عضو کمیته مرکزی این جنبش و مسئول سازماندهی و عزل و نصب در کمیته مرکزی تحویل دادند.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین، به نقل از محمود صلاح اعلام کرد: این افراد اعلام کردند تا زمانی که خواسته هایشان محقق نشود از تصمیم خود عقب نشینی نخواهند کرد.
محمود صلاح در ادامه گفت: کمیته ویژه‌ای با عضویت عزام احمد، محمود عالول، محمد مصری و محمد لحام، چند تن از اعضای بلندپایه جنبش فتح جهت پیگیری خواسته‌های این افراد تشکیل شد.

52261

کد N155905