مصر با انتقاد از گزارش آمریکا:

واشنگتن خود را وکیل مدافع حقوق بشر می داند

آفریقا و خاورمیانه

سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که گزارش آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در مصر واقعی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "بدر عبدالعاطی" سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در قبال حقوق بشر درباره کشورهای مختلف جهان اظهار داشت: گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر در مصر واقعی نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکا خود را قاضی یا وکیل مدافع وضعیت حقوق بشر در جهان می داند بدون اینکه مشروعیت این کار را داشته باشد و این جای تعجب است، زیرا چنین گزارشهایی می تواند توسط سازمان ملل متحد یا نهادهای وابسته به آن منتشر شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در ادامه گفت: گزارش وزارت خارجه آمریکا نامتعادل و غیر واقعی است به طوری که از برکناری حکومت غیر نظامی منتخب سخن می گوید حال آنکه آنچه در 30 ژوئن 2013 رخ داد بیانگر انقلاب مردمی بود.