وزیر اردنی:

رژیم صهیونیستی خطری برای کل منطقه است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر توسعه امور سیاسی وپارلمانی اردن رژیم صهیونیستی را خطری برای اردن و کل کشورهای عربی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، خالد الکلالده گفت: خطر حقیقی برای اردن خطر وطن جایگزین نیست بلکه اسرائیل است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی تنها خطری برای اردن نیست بلک خطری برای کل کشورهای عربی است.