انتقاد حزب الله ازاظهارات رییس جمهوری لبنان علیه معادله مقاومت

معادله مقاومت,میشل سلیمان

بیروت – ایرنا – حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای از اظهارات « میشل سلیمان»رییس جمهوری این کشور که معادله « ارتش ، ملت و مقاومت» را به یک معادله« سفت و سخت» خوانده بود، بشدت انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا ، در بیانیه حزب الله که شامگاه شنبه منتشر شد ، آمده است: با احترام زیاد و موکد به مقام ریاست جمهوری، اما آنچه از سخنان دیروز ایشان شنیدیم ، به این باور رسیدیم که رییس جمهوری در مدت باقیمانده از دوران خود باید توجه خاصی به مسائل داشته باشد».

در ادامه این بیانیه که در رسانه های لبنانی بازتابی گسترده داشت ، آمده است : ساکن قصر بعبدا ( کاخ ریاست جمهوری) بین طلا و چوب تمایزی قائل نیست.

برخی محافل سیاسی و رسانه ای لبنان با ابراز شگفتی و تعجب ، تاکید کردند: میشل سلیمان درسخنرانی روز جمعه خود در همایش « سرزمین من ... فردای روشن» تلاش کرد که سه گانه ساختگی« زمین ، ملت و ارزش های مشترک» را در برابر سه گانه تاریخی وتضمین کننده امنیت و تمامیت ارضی لبنان « ارتش ، ملت و مقاومت » قراردهد.

« وی که انتظار می رفت درمقام رییس جمهوری، شخصی بی طرف و فصل الخطاب باشد، در جبهه مخالف مقاومت ضد صهیونیستی ایستاد و از گزینه ای که سال ها منجی لبنان بوده است به عنوان یک معادله «سفت و سخت» یاد کرد و آشکارا خواستار کنار گذاشتن آن شد».

میشل سلیمان گفت : به معادلات سفت و سختی که مانع صدور بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان شده است، نچسبید.

رییس جمهوری لبنان همچنین با بی اهمیت جلوه دادن بیانیه وزارتی گفت که اعلامیه بعبدا از این بیانیه با ارزش تر و مهمتر است.

هر دولت لبنان در آغاز کار خود بیانیه ای را که متضمن سیاست ها ، مواضع ، رویکردها و برنامه های آن می باشد ، صادر می کند و به آن بیانیه وزارتی گفته می شود.

اما اعلامیه بعبدا که در کاخ ریاست جمهوری لبنان امضا شده خواستار خویشتنداری و بی طرفی لبنان در قبال بحران سوریه است که با تمسک به این بیانیه عده ای تلاش دارند حزب الله را تحت فشار قراردهند تا از سوریه خارج شده و از حمایت از مقاومت ضد صهیونیستی دست بردارد.

خاورم ** 1324
کد N155082