نماینده زاهدان در گفتگو با مهر:

منابع رسمی تاکنون خبر آزادی سربازان ایرانی را تایید نکرده اند

مجلس

نماینده زاهدان خبر آزادی سربازان ربوده شده ایرانی را تایید نکرد و علت تناقضات در اخبار را دولت پاکستان دانست.

ناصر کاشانی نماینده زاهدان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درخصوص آخرین وضعیت سربازان ربوده شده ایرانی و اخبار ضد و نقیض پیرامون آن گفت: عملیات آزاد سازی را دولت پاکستان انجام داده است ولی هنوز خبر رسمی اعلام نشده است و نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد.

وی افزود: علت تناقض در اخبار ، دولت پاکستان است که نفوذ چندانی روی مناطق خود ندارد و این ضعف اجرایی و عملیاتی پاکستان و دولت مرکزی آن است.

 نماینده زاهدان تاکید کرد: هنوز خبر قطعی و رسمی آزادی سربازان ربوده شده اعلام نشده است