کابینه جدید مصر در برابر عدلی منصور سوگند یاد کرد

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از مراسم ادای سوگند اعضای کابینه جدید این کشور در برابر رئیس جمهوری موقت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع منابع مصری اعلام کردند:کابینه مصر شامل ابراهیم محلب به عنوان نخست وزیر، عبدالفتاح السیسی به عنوان وزیر دفاع،محمد ابراهیم به عنوان وزیر کشور،عاطف حلمی به عنوان وزیر ارتباطات،هشام زعزوع به عنوان وزیر گردشگری،محمود ابوالنصر به عنوان وزیر آموزش و پرورش،ابراهیم الدمیری به عنوان وزیر حمل و نقل، خالد عبدالعزیز به عنوان وزیرجوانان و ورزش،ناهد العشری به عنوان وزیر نیروهای کار،وائل محمد الدجوی به عنوان وزیر آموزش عالی،ابراهیم یونس به عنوان وزیر تولیدات جنگی،اشرف العربی به عنوان وزیر برنامه ریزی،مختار جمعه وزیر اوقاف،محمد ابراهیم وزیر آثار،عادل لبیب وزیر توسعه محلی و اداری، دریه شرف الدین وزیر اطلاع رسانی،شریف اسماعیل وزیر نفت، محمد ابو حدید وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی،منیر فخری عبدالنور وزیر بازرگانی و صنایع،امین المهدی وزیر عدالت انتقالی و امور پارلمان،نبیل فهمی وزیر خارجه،لیلی اسکندر وزیر محیط زیست،محمد صابر وزیر فرهنگ، محمد عبدالمطلب وزیر آبیاری،محمد شاکر وزیر برق، حسام کمال وزیر هواپیمایی ملی،خالد حنفی وزیر خواربار،نیر عثمان محمد وزیر دادگستری،غاده والی وزیر همبستگی،عادل العدوی وزیر بهداشت، مصطفی المدبولی وزیر مسکن و هانی قدری به عنوان وزیر دارایی در مقابل عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر سوگند یاد کردند.

از سوی دیگر احمد محمد علی سخنگوی ارتش مصر از کشته شدن ده نفر و زخمی شدن ده نفر دیگر از گروههای تکفیری و نیز دستگیری یازده نفر از جملع رباع سلیم رباع یکی از عناصر تکفیری خطرناک در مناطق العریش، شیخ زوید و رفح خبر داد.