الوفاق خواستار شد؛

لزوم دخالت جامعه جهانی برای توقف نقض حقوق بشر در بحرین

آفریقا و خاورمیانه

جمعیت الوفاق بحرین از جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل خواست برای حل بحران این کشور و جلوگیری از ادامه نقض حقوق بشر دخالت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: از جامعه بین المللی و به ویژه سازمان ملل می خواهیم که برای حل بحران سیاسی و حقوقی در بحرین اقداماتی مشابه آنچه در قبال دیگر کشورهایی که حقوق بشر در آنها نقض می شود، انجام دهد.

الوفاق خواستار ابزار شورای امنیت ضد طرفی که راهکار سیاسی را با مشکل روبرو می کند مشابه آنچه درباره یمن رخ داد و نیز وضع قانون اساسی دموکراتیک و مجازات ناقضان حقوق بشر در بحرین شد.

در بیانیه الوفاق آمده است: ملت بحرین به تظاهرات مسالمت آمیز خود برای تحقق مردم سالاری و اراده مردمی ادامه می دهد.مردم سالاری تنها راه خروج بحرین از بحران فعلی است.

الوفاق به بازداشت گسترده افراد و طرح اتهامات مبهم ضد آنها و بی توجهی به اصول قانونی در دادگاه های بحرین و نیز شکنجه و دیگر اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین اشاره کرد.