کتک کاری های خونین پارلمان ترکیه همچنان ادامه دارد + تصاویر

کد N154725