جلالی‌زاده در گفتگو با ایلنا:

دولت در برابر تندرو‌ها تسلیم نشود

سیاست داخلی,جلالی زاده

این عده‌ای که در کار دولت سنگ اندازی می‌کنند کسانی هستند که درانتخابات ریاست جمهوری شکست خورده‌اند و می‌خواهند دولت را از انجام وظایف خود بازدارند و آنرا دچار شکست کنند.

نماینده مجلس ششم با بیان اینکه دولت نباید در مقابل افراطگرایی تسلیم شود، خاطرنشان کرد: دولت باید در عین اینکه به وظیفه خود عمل کند به طور شفاف اسامی همه کسانی را که در گذشته مصوب گرفتاریهای بوجود آمده در کشور بوده‌اند و هنوز هم در صدد تداوم این مسیر هستند، افشا کند.

جلال جلالی‌زاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تداوم سنگ‌اندازی‌های برخی نمایندگان در مسیر فعالیتهای دولت اظهار داشت: آنچه از این ماجرا‌ها به ذهن هرکسی خطور می‌کند این است که این دسته از نمایندگان که تا این اندازه به بعد نظارتی خود بر دولت تاکید دارند؛ چرا در دولت قبلی در جریان اختلاس سه هزار میلیاردی و ایجاد شرایط ناگوار اقتصادی و رشد منفی اقتصاد و مشکلات فراوان دیگری که برای مردم و از جمله فعالان سیاسی و فرهنگی به وجود آورده بودند، چنین نظارتی را انجام نمی‌دادند.

نماینده مجلس ششم در ادامه خاطرنشان کرد: این عده‌ای که در کار دولت سنگ اندازی می‌کنند کسانی هستند که درانتخابات ریاست جمهوری شکست خورده‌اند و می‌خواهند دولت را از انجام وظایف خود بازدارند و آنرا دچار شکست کنند؛ چرا که اگر دولت نتواند به وعده‌های خود عمل کند مردم دچار یأس می‌شوند و حق را به جناح مخالف دولت می‌دهند.

وی با بیان اینکه دولت نباید در مقابل افراطگرایی تسلیم شود، خاطرنشان کرد: دولت باید در عین اینکه به وظیفه خود عمل کند به طور شفاف اسامی همه کسانی را که در گذشته مصوب گرفتاریهای بوجود آمده در کشور بوده‌اند و هنوز هم در صدد تداوم این مسیر هستند، افشا کند.

جلالی‌زاده با اشاره به تعداد زیاد سوالات نمایندگان از وزرای دولت درمقایسه با دولت گذشته، تصریح کرد: این دسته از نمایندگان بیش از آنکه در اجرای وظایف خود در بُعد نظارتی تاکید داشته باشند یک رویکرد سیاسی و جناحی را در پیش گرفته‌اند که هیچ ارتباطی با مطالبات ملت ندارد.

نماینده مجلس ششم همچنین خاطر‌نشان کرد: هر چند که اقدامات دولت یازدهم خالی از ضعف نیست؛ اما به هر حال همه وزرا در حال انجام وظایف خود هستند و دولت تاکنون برنامه‌های مثبتی در جهت ایجاد بهبود روابط با کشورهای خارجی وحل مشکلات داخلی در پیش گرفته و نیز با توجه به اینکه این برنامه‌ها در مراحل اول کاری دولت قرار دارد، نباید انتظار زیادی از دولت داشته باشیم.

کد N154282